Κορνίζες

Μεγέθη

Ορειχάλκινες κορνίζες μπρονζέ χρώμα

 • 13Χ18 ΟΒΑΛ
 • 30-300 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-300 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-313 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-301 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-320 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-314 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-302 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-321 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-330 ΟΒΑΛ ΦΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-303 ΟΒΑΛ ΦΑΡΔΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-322 ΟΒΑΛ ΦΑΡΔΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-315 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ)
 • 31-315 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ ——–‘’’’’’’’’———
 • 32-315 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ——–‘’’’’’’’’———
 • 30-373 ΟΒΑΛ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-373 ΟΒΑΛ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-373 ΟΒΑΛ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-380 ΟΒΑΛ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-380 ΟΒΑΛ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-380 ΟΒΑΛ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-381 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-381 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-381 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 9Χ12 ΟΒΑΛ
 • 30-304 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ)
 • 31-304 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ ———–‘’’’’’’————-
 • 32-304 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ———–‘’’’’’—————
 • 30-317 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-306 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-324 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 11Χ15 ΟΒΑΛ
 • 30-370 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-371 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-305 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-325 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-323 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 31-314 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-302 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 31-321 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-390 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-390 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 18Χ24 ΟΒΑΛ
 • 30-326 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-327 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-328 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-372 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-372 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 13Χ18 ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
 • 30-318 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-308 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-311 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-360 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-360 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-360 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-365 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ)
 • 31-365 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ ——–‘’’’’’’’’’’———-
 • 32-365 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ——–‘’’’’’’’’———
 • 9Χ12 ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
 • 30-374 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΥΡΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ)
 • 31-374 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΥΡΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ ———–‘’’’’’’’’————
 • 11Χ15 ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
 • 30-319 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-309 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-312 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-363 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-363 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-363 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-366 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ)
 • 31-366 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ ——‘’’’’’’’’———
 • 32-366 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ——-‘’’’’’’’———
 • 18Χ24 ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
 • 30-329 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-307 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-310 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-361 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-361 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-361 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 24Χ30 ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
 • 30-362 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-362 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30Χ40 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ
 • 30-364 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ

Ορειχάλκινες κορνίζες σε διάφορα χρώματα

 • 13Χ18 ΟΒΑΛ
 • 30-300 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-300 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-313 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-301 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-320 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-314 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-302 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-321 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-330 ΟΒΑΛ ΦΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-303 ΟΒΑΛ ΦΑΡΔΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-322 ΟΒΑΛ ΦΑΡΔΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-315 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ)
 • 31-315 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ ——–‘’’’’’’’’———
 • 32-315 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ——–‘’’’’’’’’———
 • 30-373 ΟΒΑΛ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-373 ΟΒΑΛ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-373 ΟΒΑΛ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-380 ΟΒΑΛ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-380 ΟΒΑΛ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-380 ΟΒΑΛ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-381 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-381 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-381 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 9Χ12 ΟΒΑΛ
 • 30-304 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ)
 • 31-304 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ ———–‘’’’’’’————-
 • 32-304 ΟΒΑΛ ΣΥΡΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ———–‘’’’’’—————
 • 30-317 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-306 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-324 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 11Χ15 ΟΒΑΛ
 • 30-370 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-371 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-305 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-325 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-323 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 31-314 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-302 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 31-321 ΟΒΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-390 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-390 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 18Χ24 ΟΒΑΛ
 • 30-326 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-327 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-328 ΟΒΑΛ ΑΜΠΕΛΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-372 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-372 ΟΒΑΛ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 13Χ18 ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
 • 30-318 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-308 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-311 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-360 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-360 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-360 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-365 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ)
 • 31-365 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ ——–‘’’’’’’’’’’———-
 • 32-365 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ——–‘’’’’’’’’———
 • 9Χ12 ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
 • 30-374 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΥΡΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ)
 • 31-374 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΥΡΙΤΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ ———–‘’’’’’’’’————
 • 11Χ15 ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
 • 30-319 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-309 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-312 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-363 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-363 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-363 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-366 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΤΡΑΚΙΑ)
 • 31-366 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ ——‘’’’’’’’’———
 • 32-366 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΠΤΗ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ ——-‘’’’’’’’———
 • 18Χ24 ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
 • 30-329 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 30-307 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30-310 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 30-361 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-361 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 32-361 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΛΑΓΙΑ
 • 24Χ30 ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ
 • 30-362 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ
 • 31-362 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΘΙΑ
 • 30Χ40 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ
 • 30-364 ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ